Op (basis) scholen werk ik als counselor en ondersteun ik kinderen en jongeren op sociaal  en emotioneel gebied. Je kunt hierbij denken aan kinderen met autisme en ADHD.

Voor (basis)scholen ben ik een onafhankelijk klankbord. Daarnaast ondersteun ik de leerkracht(en) en intern begeleiders in hun contact met de kinderen en jongeren . Op deze scholen draag ik graag bij aan een prettige leeromgeving.

Voorbeelden waarin ik ondersteuning kan bieden zijn: contact maken, concentratieproblemen, autisme, ADHD,  gedragsproblemen en/of zorgen maken over ziekte, scheiding en overlijden van dierbare mensen of huisdieren.

Vanuit mijn kennisgebieden en ervaring kom ik tot ideeën die een andere kijk op de manier van benaderen en ondersteuning kunnen geven. Voor ouders bestaat de mogelijkheid om met mij in gesprek te gaan. Dit altijd na overleg en in aanwezigheid met de betrokkenen van school.

Voor meer informatie over mij en mijn praktijk (waaronder tarieven), vraag ik u contact met mij op te nemen.