Privacyverklaring Desde-Dentro

Desde-Dentro, gevestigd aan de Industrieweg 11b, 6562 AP te Groesbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@desde-dentro.nl
Industrieweg 11b, 6562 AP, Groesbeek
0620160900
Website op desde-dentro.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens bij Desde- dentro, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Onderstaande gegevens gebruik ik voor de duur van een traject.

 • Gezinssamenstelling
 • Beroep van personen in het gezin en familie systeem
 • Gegevens over reden van aanmelding
 • Gegevens over de ontwikkeling van personen in het gezin en familie systeem
 • Gegevens over de gezondheid van personen in het gezin en familie systeem
 • Gegevens over de beleving van de personen in het gezin en familie systeem
 • Korte verslaglegging van de sessies
 • Mailwisseling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Desde-dentro verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@desde-dentro.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Desde-dentro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Je te kunnen bellen, whats appen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Desde-dentro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 7 jaar, voor persoonsgegevens in verband met jouw betalingen. Maximaal 7 jaar, omdat dit wettelijk bepaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Desde-dentro verstrekt informatie uitsluitend aan derden (met toestemming van jou) als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Desde-dentro gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Om dit gemakkelijker te maken voor jou en mij, heb ik er voor gekozen om gewenste verslaglegging via de mail te doen. Op deze manier ontvang je, als je hier om gevraagd hebt, een kort verslag van onze sessie. Na ons traject verwijder ik onze mailwisseling en heb jij je eigen gegevens in eigen beheer.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Desde-dentro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@desde-dentro.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Desde-dentro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens buiten de EU

Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Desde-dentro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@desde-dentro.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 november 2018.