Kennismakings/intakegesprek: €45,-
Begeleidingsafspraak voor kinderen (60 minuten): €70,-
Ouder gesprek (60 minuten): €70,-
Begeleidingsgesprek (jong) volwassenen (90 minuten) €90,-

De tarieven zijn inclusief BTW.

Een eerste (vrijblijvend) contact is gratis

Soms geven basisscholen ouders de ruimte om begeleiding (of kindercoaching) onder schooltijd in te plannen. Bespreek de mogelijkheden hiervoor met school. Als ik hier iets in kan betekenen, dan hoor ik het graag.

Vergoedingen

Coulance regeling
Kunt u de kosten voor begeleiding of kindercoaching moeilijk zelf opbrengen? In dat geval is overleg over een betalingsregeling altijd mogelijk. Neem hiervoor gerust contact met mij op.

Minimuminkomen
Indien u een minimum inkomen heeft, kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Algemene voorwaarden