Kennismakings/intakegesprek: €45,-
Begeleidingsafspraak voor kinderen (60 minuten): €70,-
Ouder gesprek (60 minuten): €70,-
Begeleidingsgesprek (jong) volwassenen (90 minuten) €90,-

U betaalt alleen BTW bij kindercoaching (dit is op de tarievenlijst inbegrepen).

Desde Dentro is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
Kijk voor vergoedingen via zorgverzekeraars op deze link.
AGB-code zorgverlener: 90106355
AGB-code praktijk: 90065582

Kindercoaching komt niet in aanmerking voor vergoeding door verzekeraars. (begeleiding aan kinderen bij rouw en verlies, afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket, komt wel in aanmerking voor vergoeding).

Een eerste (vrijblijvend) contact is gratis

Soms geven basisscholen ouders de ruimte om begeleiding (of kindercoaching) onder schooltijd in te plannen. Bespreek de mogelijkheden hiervoor met school. Als ik hier iets in kan betekenen, dan hoor ik het graag.

Vergoedingen

Coulance regeling
Kunt u de kosten voor begeleiding of kindercoaching moeilijk zelf opbrengen? In dat geval is overleg over een betalingsregeling altijd mogelijk. Neem hiervoor gerust contact met mij op.

Minimuminkomen
Indien u een minimum inkomen heeft, kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Algemene voorwaarden